Geometry.Net - the online learning center
Home  - Basic_F - Ffa
e99.com Bookstore
  
Images 
Newsgroups
81-93 of 93    Back | 1  | 2  | 3  | 4  | 5 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

         Ffa:     more books (100)
 1. Difyr yw gweld ... Rhangan i T. T. B. B. Cyfieithiad Cymraeg gan: T. H. Parry-Williams ... Golygwyd gan: T. Gwynn Jones. Trosiad sol-ffa: John Davies. [Tonic sol-fa notation.] by Edward William Elgar, 1978
 2. Ceinion y gan, etc. < Yn nodiant y sol-ffa. > 10 rhan
 3. Hymnau a thonau yr Adfywiad. Yn cynwys y tonau mwyaf poblogaidd a genir yn y cyfarfodydd diwygiadol ... The Welsh Revival. Hymns and tunes, in sol-ffa, ... words. Wedi eu dethol a'u trefnu gan Cynalaw by David L Jones, 1880
 4. Molawd bugeiliaid. Cantawd, etc. < Sol-ffa. > by John Morgan Lloyd, 1962
 5. Caniedydd yr Ysgol sul casgliad o dônau ac emynau, corganau, ac anthemau. Yr emynau o dan olygiaeth y ... D. Adams ... H. E. Lewis; a D. Rowlands ... ... D. W. Lewis; ac M. O. Jones, etc. < Sol-ffa. > by W. Emlyn Jones, 1899
 6. " Molwch yr Arglwydd. " Anthem. < Yn y sol-ffa drwy ganiatad Mr. Curwen. > by John Jones, 1870
 7. A preliminary estimation of the expected noise levels from the Swedish WECS prototypes Maglarp and Näsudden (FFA TN / FFA, Flygtekniska Försöksanstalten, ... Aeronautical Research Institute of Sweden) by Stig Söderqvist, 1982
 8. Joseph. Cantata gysegredi ... Y pumed argraffiad a'r hugain. Sol-ffa by Hugh Davies, 1897
 9. Brywdr Bywyd: Cantata ddesgrifiadol ... y geiriau gan T. D. Radcliff ... Sol-ffa by Hugh Davies, 1894
 10. Aros di gyda ni ... Golygwyd a chyfaddaswyd gan E. T. Davies ... Argraphiad Sol-ffa, etc by Johann Sebastian Bach, 1922
 11. Ar don o flaen gwyntoedd ... Canig i S.A.T.B. < Sol-ffa. > Welsh & Eng by Joseph Parry, 1930
 12. Caniedydd newydd ar gyfer yr Ysgol Sul ac ysgolion dydd. [Compiled by the Pwyllgor y Caniedydd Cynulleidfaol for the Undeb yr Annibynwyr Cymreig.] < Sol-ffa. >
 13. " Romani. " Opereta Gymraeg. Y geiriau a'r gerddoriaeth gan J. Eddie Parry. < Tonic sol-ffa. > by Joseph Eddie Parry, 1935
 14. Cerddi Cymru i'r plant. < Welsh airs for use in day schools, & c. > Trefnedig gan D. Jenkins ... Sol-ffa. (English & Welsh words.) 2 rhan by David Jenkins, 1895

lists with details

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  
81-93 of 93    Back | 1  | 2  | 3  | 4  | 5