Geometry.Net - the online learning center
Home  - Composers - Hildegard Of Bingen
e99.com Bookstore
  
Images 
Newsgroups
Page 5     81-86 of 86    Back | 1  | 2  | 3  | 4  | 5 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

         Hildegard Of Bingen:     more books (100)
 1. Tiefe des Gotteswissens: Schonheit der Sprachgestalt bei Hildegard von Bingen : Internationales Symposium in der Katholischen Akademie Rabanus Maurus Wiesbaden-Naurod ... Geschichte und Gegenwart) (German Edition)
 2. Hildegard von Bingen: Versuche einer Ann:ahrung (Archiv f:ur philosophie- und theologiegeschichtliche Frauenforschung) by Elisabeth G:ossmann, 1995
 3. Hildegard von Bingen, 1098-1179 (German Edition)
 4. An Hour with Hildegard of Bingen (Hour With...) by Anthony F. Chiffolo, Therese Johnson Borchard, et all 2002-03
 5. Hildegard von Bingen (Rowohlts Monographien) (German Edition) by Helene M Kastinger Riley, 1997
 6. Heilkraft Der Edelsteine Von Der Magischen Wirkung Der Edelsteine Und Ihrem Nutzen Fur Die Gesundheit Nach Der Hi. Hildegard Von Bingen by HI. Hildegard, 1990
 7. Hildegard von Bingen: Internationale wissenschaftliche Bibliographie : unter Verwendung der Hildegard-Bibliographie von Werner Lauter (Quellen und Abhandlungen ... Kirchengeschichte) (German Edition)
 8. Hildegard von Bingen Biographie (German Edition) by Rosel Termolen, 1990
 9. Hildegard von Bingen - Heilung an Leib & Seele by Hildegard Strickerschmidt, 2008
 10. "Gott, der ganz Reine, will keine Unreinheit": Die Reinheitsvorstellungen Hildegards von Bingen aus religionsgeschichtlicher Perspektive (Munsteraner theologische Abhandlungen) (German Edition) by Annette Hoing, 2000
 11. Die Miniaturen im "Liber Scivias" der Hildegard von Bingen: Die Wucht der Vision und die Ordnung der Bilder (German Edition) by Lieselotte E Saurma-Jeltsch, 1998
 12. Hildegard von Bingen: Nonne und Genie by Christian Feldmann, 1995
 13. Hildegard von Bingen: Schau der kosmischen Ganzheit (German Edition) by Josef Sudbrack, 1995
 14. The Feminine Images of God in the Visions of Saint Hildegard of Bingen's Scivias (Distinguished Dissertations) by Carolyn Worman Sur, 1993-06

81. Hildegard Von Bingen
Several illuminations from Hildegard s books.
http://www.csupomona.edu/~plin/women/hildegard.html
O Mary, artist of life, hail!
By recreating wholeness, you have convulsed death itself.
Hildegard von Bingen
from De Sancta Maria In Praise of Mary
The Human Soul
The Universal Human
The Tree of Life
Background Music by Hildegard: "Oh Shepherd of Souls" by Hildegard"

82. Hildegard Von Bingen Lyrics In Translation - O Vos Radices, O Ignis Spiritus
Lyrics (Latin and English) of several of St. Hildegard s hymns.
http://irupert.com/HILDEGRD/hildegard.htm
Hildegard von Bingen
lyrics in latin and english
O vos felices radices
O you happy roots
O Vos Felices Radices music manuscript page JPG 135K 640 pixels wide O vos felices radices cum quibus opus miraculorum, et no opus criminum, per torrens iter perspicuae umbrae plantum est. Et o tu, ruminams ignea vox, praecurrens liminatem lapidem, subvertentem abyssum, gaudete in capite vestro. Gaudete in ilio, quem no viderunt in terris multi, qui ipsum ardenter vocaverunt. Gaudete in capite vestro. Hildegard von Bingen (1098 - 1179) O you, happy roots, with whom works of miracles and not works of crime, for burning predestined you were planted. And to you, thoughtful fiery voice, becoming the whetstone, subverting the darkness. Rejoice in that which is on top. Rejoice in him, who the many did not see on earth, although they ardently cried for. Rejoice in that which is on top. translation by Rupert Chappelle
O Ignis Spiritus
O Holy Fire
O Ignis Spiritus music manuscript page JPG 134K 640 pixels wide Hildegard home page adapted to english by Rupert R. Chappelle web page scribe - Rupert R. Chappelle

83. Hildegard Av Bingen
Kort biografi och n gra kvinnohistoriska synpunkter.
http://www.ettnet.se/~beur/hildgard.htm
Hildegard av Bingen (1098-1179)
Hildegard av Bingen är känd som en i alla avseenden ovanlig person med mycket hög integritet och har på senare tid blivit betraktad som en feministisk förgrundsgestalt. Orsakerna till detta är intressanta ur feministisk synvinkel. Det har mycket att göra med kvinnors möjligheter på hennes tid att vara självständiga och få utbildning...
KORT BIOGRAFI
Hildegard föddes 1098 som det tionde barnet i en adelsfamilj i Bermersheim (i Rhenlandet). Vid åtta års ålder sändes hon av sin far till benediktinerklostret i Disibodenberg. Hon fick sin undervisning av abbedissan Jutta av Sponheim i att läsa och skriva, men också i liturgi och sång. Hon efterträdde Jutta som ledare för klostret efter dennas död.
Hildegard hade haft religiösa uppenbarelser redan vid fem års ålder, men berättade inte om dem förrän hon blivit vuxen. Hon förblev hela livet trogen dessa uppenbarelser. Vid de tillfällen då hon inte lyckades genomföra det som uppenbarelserna visade på, så blev hon allvarligt sjuk.
År 1148 fick hon uppenbarelsen att grunda ett nytt kloster, men nekades detta av abboten Kuno av Disibodenberg, vilket fick till följd att hon blev sjuk. Abboten gav så småningom med sig och Hildegard kunde ett par år senare slå sig ner i sitt nya kloster i Rupertsberg (vilket ligger i närheten av Bingen). Senare grundade hon ytterligare ett kloster i Eibingen och blev alltså överhuvud för två kloster. Hon lyckades hålla sig undan inflytandet från abboten Kuno och godkände bara ärkebiskopen i Mainz som sin överordnade. Hon garanterades i senare ofärdstider också skydd av den romerske kejsaren Fredrik av Barbarossa.

84. Sancta Maria
Kort biografi.
http://www.skuggan.se/sanctamaria/hildegard.htm

85. Hildegard Von Bingen (1098 - 1179) - Find A Grave Memorial
Birth and death information, brief biography, and burial details. Includes portrait, photograph of tomb, and virtual memorial.
http://www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi?page=gr&GRid=20988&pt=Hildegard von Bin

86. Hildegard Von Bingen Lyrics In Latin And English
O vos felices radices and O ignis spiritus . Rupert R. Chappelle translation. With lots of links related to Hildegard.
http://irupert.com/HILDEGRD/index.html
Hildegard von Bingen
lyrics in latin and english
O vos felices radices - O you happy roots
O ignis spiritus - O holy fire
Links to the page with the translations follow: Give me the whole thing, pictures and text Just give me the text and keep your images Send me the O Ignis Spiritus ... music manuscript page with the 135 K JPG here are some cool Hildegard sites: Hildegard von Bingen Bookstore offers an extensive collection of books by and about Hildegard. The life and works of Hildegard von Bingen (1098-1179) an online biography with pictures. Early Music Women Composers an extensive discography of Hildegard's music with some texts by Hildegard (in english) with commentary. Hildegard von Bingen (1098-1179) some images and a short translation from the Scivias. Tracks of Hildegard in Bingen ideal for your trip to Bingen to celebrate her 900th birthday. Bison Publishing books and music recordings. Women Writers - Hildegard of Bingen. music transcriptions, art, texts and articles. Stevie Wishart High Flyers 850 years apart interesting article about Hildegard and the artist who performs her music. First web reference that I have seen about Hildegard and herb. The Music of Faith, Part I: Toward the Big Hildegard Anniversary

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Page 5     81-86 of 86    Back | 1  | 2  | 3  | 4  | 5 

free hit counter